Nou dakò chanjman nou vle a, se nou k pou pote l. Kounyeya li lè pou n deside ki kote ak kijan. Ranpli kesyonè sa epi ann mete, travay ansanm, pou n jwenn rezilta. 

Kesyonè sa gen 10 kesyon - youn pou chak tematik pwogram #AyitiNouVleA, youn pou lòt sijè w ta renmen ajoute. ANVA vle konnen kisa k enpòtan pou ou paske batay la se batay nou tout.

Èske w ka reponn kesyon sa yo pou nou?
I- Edikasyon bon kalite pou tout moun
Kesyon sa nan premye aks pwogram nan: Envesti nan moun