Pwogram MOBILIZE POU #AYITINOUVLEA enskri l nan kad misyon asosyasyon an pou l kreye yon espas patisipatif kote SITWAYEN fè tande vwa yo, POLITISYEN jwenn sipò elektè, BIZNIS jwenn bon jan enfòmasyon, pou yo travay, ansanm, pou yon Ayiti ki fè Ayisyen fyè, yon Ayiti kote tout moun ap viv nan diyite. Li baze sou konviksyon nou genyen demokrasi ayisyèn lan posib depi nou rive enspire sifizamman moun konfyans pou yo deside mobilize pou patisipe nan direksyon peyi yo.

Mobilize pou #AyitiNouVleA se yon pwogram ki gen yon potansyèl estratejik ak operasyonèl enpòtan nan rive òganize sitwayen ak sitwayèn pou repran demokrasi peyi d Ayiti a nan men yo. Abone w pou resevwa imel ak mesaj asosyasyon sou kijan pwogram sa ap vanse.

Ou vle enskri?