Ale nan kontni prensipal la

Mobilize pou #AyitiNouVleA

Lane 2021 se lane pou n mobilize pou n desinen #AyitiNouVleA. Plan an se chanje peyi a nan 30 lane, yon fason pou tout moun viv nan diyite. Ane 2021 an se ane eleksyon, se ane pou n kòmanse make chanjman sa. 

MOBILIZE POU #AYITINOUVLEA se yon pwogram pou rive ankouraje omwen 3/5 elektè yo (3.6 milyon) patisipe tout bon nan eleksyon, nan: 

  • Enfòme yo sou kandida yo/ Ede konpelete enfòmasyon sou kandida yo
  • Poze kandidati yo
  • Anrejistre pou yo vote
  • Enfòme yo sou entegrite/ Patisipe nan siveye pwosesis elektoral la
  • Òganize yo pou, apre eleksyon, pwojè nou defini ansanm lan (#AyitiNouVleA) se li ki egzekite

Annatandan, nou envite w reponn yon kesyonè sou sa ki pi enpòtan pou ou pou pwochen administrasyon an. Apre sa, nou envite w abone ak imel ou, vini yon moun k ap mobilize lòt moun oubyen kontakte nou

Kontakte nou

Ki sijè ki pi enpòtan pou ou pou pwochèn administrasyon peyi a atake?

Nou dakò chanjman nou vle a, se nou k pou pote l. Kounyeya li lè pou n deside ki kote ak kijan. Ranpli kesyonè sa epi ann mete, travay ansanm, pou n jwenn rezilta. 

Kesyonè sa gen 10 kesyon - youn pou chak tematik pwogram #AyitiNouVleA, youn pou lòt sijè w ta renmen ajoute. ANVA vle konnen kisa k enpòtan pou ou paske batay la se batay nou tout.

Ou ka reponn kesyon sa yo pou nou?
I- Edikasyon bon kalite pou tout moun
Kesyon sa nan premye aks pwogram nan: Envesti nan moun
About
Mobilize pou #AyitiNouVleA
About